SJÄLV ÄR BÄSTE DRÄNG

EGEN TILLVERKNING & PREFABRICERING
-Spar tid och minskar störningar

Sedan starten har vi investerat en hel del i våra lokaler i Huddinge där vi idag har både tillverkning och snickeri ”in-house”.
Således behöver vi inte leja bort någon tillverkning av inredningar mm, vilket sparar både oss och våra kunder en hel del tid i projekten. 

En annan fördel med att vi kan förbereda så mycket som möjligt av materialet på vår verkstad är att bearbetningen ute på plats minskar. På så vis stör intilliggande verksamheter och grannar så lite som möjligt.